برچسب ها


مراسم رونمایی از مجموعه کتاب های چاپی و صوتی

نویسنده خبر : امیرحسین بی ریا تاریخ خبر نوامبر 29, 2018

مراسم رونمایی از مجموعه کتاب های چاپی و صوتی "خودیاری" و مجموعه کتاب های "افکار و بارهای اشتباه" مجموعه کتاب های خودیاری و افکار و باورها اشتباه از سوی مولفین روان شناسی که به همت دکتر قهرمانی گرد هم آمده...

ادامه خبر